Het team


Ons team bestaat uit zes vennoten en zes medewerkers. Daarnaast zijn er negen bediendes in dienst om een goede opvolging van de administratie en boekhouding te kunnen verzekeren.

Vennoten


Jef Peeters

Professionele betrokkenheid bij Uw dossier, dat mag U van mij verwachten.
Advies, onderhandeling en zo nodig  procedure, in die volgorde.

Jef PEETERS studeerde in 1977 af aan de KU Leuven en is sindsdien lid van de balie van Turnhout. Hij is plaatsvervangend Politierechter te Turnhout en voormalig Stafhouder van de balie van Turnhout.

Hij behaalde in 2015 het getuigschrift van de bijzondere opleiding voor het voeren van cassatieprocedures in strafzaken.

Voorkeurmateries:

 • Huur- en bouwrecht
 • Aansprakelijkheids- en verkeersrecht
 • Strafrecht
 • Familierecht & vereffening-verdeling

Ludwig Sol

Ludwig SOL studeerde in 1979 af aan de KU Leuven en is sindsdien lid van de balie van Turnhout. Hij is plaatsvervangend Vrederechter te Arendonk en voormalig Stafhouder van de balie van Turnhout.

Voorkeurmateries:

 • Alle betwistingen m.b.t. het burgerlijke recht: waaronder erfenissen, contracten, huur, pacht en handelshuur;
 • Handelsrecht en incasso van facturen;
 • Vennootschapsrecht en begeleiding bij overnames van bedrijven;
 • Strafrecht, met nadruk op handelsgerelateerde betwistingen;
 • Arbeidsrecht en arbeidsongevallen;
 • Verzekeringen en verkeersrecht;
 • Aansprakelijkheidsrecht: afwikkeling van lichamelijke schade waaronder zware lichamelijke schade.

Rik Wilmots

Rik WILMOTS studeerde in 1983 af aan de KU Leuven en is sinds 1984 lid van de balie van Turnhout nadat hij bovendien licentiaat economische wetenschappen werd aan de KU Leuven. Hij is plaatsvervangend Vrederechter te Arendonk en voormalig Stafhouder van de balie van Turnhout.

Voorkeurmateries:

 • Handels- en verzekeringsrecht
 • Burgerlijk recht & aansprakelijkheidsrecht
 • Verkeersrecht
 • Notarieel recht, eigendomsrecht, erfrecht en vereffening verdeling
 • Schadeafwikkeling

Ronny Ceusters

Ronny CEUSTERS studeerde in 1986 af aan de KU Leuven en is sindsdien lid van de balie van Turnhout. Hij geeft bijstand aan particulieren, kleine en middelgrote ondernemingen in het brede veld van het handels- en economisch recht en het burgerlijk recht. Hij is tevens actief als curator bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen - afdeling Turnhout en plaatsvervangend Vrederechter te Turnhout.

Voorkeurmateries:

 • Burgerlijk recht: contractenrecht, erfrecht en huwelijksvermogensrecht, huur, koop-verkoop, aannemingen
 • Handelsrecht: incasso handelsvorderingen, bouwrecht, vennootschapsrecht en insolventierecht (wco – faillissement), contractuele geschillen
 • Verzekeringsrecht : aansprakelijkheidsrecht, verkeersrecht, schadeafwikkeling
 • Strafrecht
 • Agrarisch recht

Mattias Vandevyvere

Mattias VANDEVYVERE studeerde in 2010 af aan de Universiteit van Antwerpen en is sindsdien werkzaam bij PSWC Advocaten. Hij is voormalig bestuurslid van de Jonge Conferentie Balie Turnhout. Hij volgde in 2016 de postuniversitaire opleiding Curator – Vereffenaar.

Voorkeurmateries:

 • Burgerlijk recht & aansprakelijkheidsrecht
 • Handels- en verzekeringsrecht
 • Huur- en bouwrecht
 • Straf- en verkeersrecht
 • Administratief recht

Laura Sol

Laura SOL studeerde in 2011 af aan de KU Leuven. Na een stage bij de Raad van Europa en een bijkomende master in Europese Studies vervoegde ze de Antwerpse balie. Ze behaalde tijdens deze laatste stage een postgraduaat Sociaal Recht aan de Universiteit Antwerpen. In oktober 2015 sloot ze zich aan bij de Turnhoutse balie en is ze werkzaam bij PSWC Advocaten.

Voorkeurmateries:

 • Sociaal recht (arbeidsrecht, arbeidsongevallenrecht en sociale zekerheidsrecht)
 • Verzekeringsrecht
 • Verkeersrecht
 • Schade

 

MedewerkersVicky Jacobs

Leen Bogaerts

Leen BOGAERTS studeerde in 2002 af aan de Universiteit Antwerpen en is sindsdien werkzaam bij PSWC Advocaten. Zij behaalde tevens een aggregaat in de lerarenopleiding en gaf les aan Syntra (inleiding tot het recht voor startende ondernemers) en Horito (burgerlijk recht).

Kristof Jonckers

Kristof JONCKERS studeerde in 2003 af aan de KU Leuven en is sindsdien werkzaam bij PSWC Advocaten. Hij is actief in de eerstelijns juridische bijstand en is voormalig bestuurslid van de Jonge Conferentie Balie Turnhout.

Loes Van Heuckelom

Loes VAN HEUCKELOM is afgestudeerd aan de KU Leuven in 2014 en sindsdien lid van de balie van Turnhout. Zij is sinds 2015 werkzaam bij PSWC Advocaten. Zij is bestuurslid van de Jonge Conferentie Balie Turnhout en lid van de Jeugdcel.

Lien Hermans

Lien HERMANS is afgestudeerd aan de KU Leuven in 2014 en sinds 2015 lid van de balie van Turnhout. Zij is sinds 2015 werkzaam bij PSWC Advocaten en is bestuurslid van de Jonge Conferentie Balie Turnhout.

Rens Van Wezel

Rens VAN WEZEL is afgestudeerd aan de KU Leuven in 2013 en sindsdien lid van de balie van Turnhout. Sedert 2016 is hij werkzaam bij PSWC Advocaten.  

 

Secretariaat


 • Chris Coenen
 • Heidi Dockx
 • Linda Moonen
 • Linda Schoenmaeckers
 • Greet Wuyts
 • Martine Van Der Veken
 • Hanne Cleymans
 • Marjan Vinck
 • Chantal Laurijssen