Sociaal recht
Arbeidsrecht

Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij.

 • Wenst u iemand te ontslaan?
 • Wenst u uw arbeidsreglement te herzien?
 • Heeft u advies nodig bij de onderhandeling van een arbeidsovereenkomst?
 • Gaat uw werknemer niet akkoord met zijn ontslag?
 • Hoe moet ik iemand om dringende redenen ontslaan?
 • Heeft u hulp nodig bij de redactie van een dading?
 • Werd u gedagvaard voor de arbeidsrechtbank?

 • Werd u ontslagen om dringende redenen?
 • Bent u ontslagen tijdens ziekte, tijdskrediet?
 • Kan u niet akkoord gaan met de redenen van uw ontslag?
 • Gaat uw werkgever failliet?


Sociale zekerheidsrecht

 • Weigert het RIZIV u te erkennen als arbeidsongeschikt?
 • Bent u zelfstandige in bijberoep en heeft u hieromtrent vragen?
 • Achterstallige sociale bijdragen?


Arbeidsongevallen

 • Bent u arbeidsongevallenverzekeraar en meent niet tot vergoeding gehouden te zijn?

 • Bent u tijdens het werk gekwetst geraakt?
 • Heeft u een ongeval gehad op de weg naar uw werk?
 • Heeft uw werknemer een arbeidsongeval gehad en kan u als werkgever hiervoor aangesproken worden?
 • Gaat u niet akkoord met de beslissing van de expert aangesteld door uw arbeidsongevallenverzekeraar.


Naar praktijkgebieden