Ondernemingen in moeilijkheden en uitvoeringsmogelijkheden
Wat als mijn onderneming in financiële moeilijkheden terechtkomt?

Nu het coronavirus het land in zijn greep houdt, zullen heel wat ondernemingen financiële gevolgen ondervinden. Mogelijks wordt u als bedrijf in deze omstandigheden geconfronteerd met gerechtelijke procedures en beslagen waardoor de werking van de onderneming in het gedrang komt.

In deze tijden is het niet onverstandig om in zulk geval enkele noodscenario’s te hebben klaarliggen om het hoofd te bieden aan de financiële problemen en bescherming tegen schuldeisers te bekomen. De bijstand van een betrouwbaar en gespecialiseerd advocaat is hierbij onontbeerlijk.

PSWC Advocaten is specialist in het begeleiden van ondernemingen in moeilijkheden. Samen bekijken we of een procedure tot gerechtelijke reorganisatie (WCO) kan worden opgestart.

De procedure beschermt u vanaf de goedkeuring van de aanvraag tegen vorderingen van schuldeisers en geeft u de ruimte om met hen te onderhandelen om tot een globaal akkoord te komen. Dit houdt concreet in dat de stroom van dagvaardingen/beslagen vrijwel meteen kan worden stopgezet om het bedrijf de nodige ademruimte te gunnen.

Ondertussen doen onze specialisten het nodige om een evenwichtig reorganisatieplan op te stellen, waarbij het mogelijk is om de schulden te herschikken en zelfs een schuldvermindering door te voeren. Bovendien onderhandelen wij met de schuldeisers om tot een goedkeuring van het herstelplan te komen.

Een nauwe samenwerking met de advocaat is noodzakelijk om deze complexe procedure tot een goed einde te brengen en een nieuwe start te geven aan het noodlijdende bedrijf.

In uiterste nood kan PSWC u tevens bijstaan wanneer moet worden besloten tot vrijwillige ontbinding of zelfs aangifte van failissement.

PSWC Advocaten begeleidt daarnaast ook schuldeisers die worden geconfronteerd met een gerechtelijke reorganisatie (WCO) of faillissement van hun klant.

U kan daarbij denken aan volgende vragen en struikelblokken:

 • Wat zijn mijn rechten als schuldeiser?
 • Kan ik de lopende overeenkomsten stopzetten?
 • Kan ik dagvaarding uitbrengen in faillissement?
 • Hoe krijg ik kennis van het reorganisatieplan?
 • Wat als het reorganisatieplan niet wordt nageleefd?
 • Wat gebeurt er met de reeds gelegde beslagen?


Welke mogelijkheden tot uitvoering bestaan er in coronatijden?

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders heeft op 17 maart 2020 richtlijnen uitgevaardigd aan de gerechtsdeurwaarders. De dienstverlening van de gerechtsdeurwaarders is minstens tot 19 april 2020 beperkt.

Volgende richtlijnen werden meegegeven:
 1. Het blijft mogelijk om dagvaardingen te betekenen, op voorwaarde dat er moet gedagvaard worden voor een zittingsdatum na 19 april 2020. Van deze regel kan enkel worden afgeweken in geval van bijzonder hoogdringendheid onder uitdrukkelijk machtiging van de voorzitter van de rechtbank;
 2. Alle lopende maatregelen van gedwongen tenuitvoerlegging (roerend beslag, uithuiszetting, gedwongen opening van deuren) worden zoveel mogelijk opgeschort;
 3. Alle verkoopzalen in de verschillende arrondissementen dienen hun deuren te sluiten, zodat alle verkoopdagen worden uitgesteld tot nader order;
 4. De vaststellingen kunnen doorgaan op voorwaarde dat alle nodige (hygiënische) voorzorgsmaatregelen worden getroffen;
 5. Alle verrichtingen in het kader van de minnelijke invordering kunnen normaal verlopen.

Zolang de corona-maatregelen aangehouden blijven, wordt het m.a.w. moeilijker om tot een gedwongen uitvoering te komen.


Naar overzicht