Milieu en Stedenbouw
  • Ik heb problemen met mijn bouwvergunning;
  • Mijn aangekocht huis blijkt niet vergund te zijn;
  • Ik woon permanent in een vakantieverblijf;
  • Mijn buurman heeft een vergunning aangevraagd waarmee ik niet akkoord ben;
  • Mijn bouwgrond blijkt vervuild te zijn.


Naar praktijkgebieden