Handels- & vennootschapsrecht


PSWC beschikt over twee curatoren die u kunnen bijstaan in het kader van faillissement.

Handelsrecht

  • Betaalt uw medecontractant uw factuur niet?
  • Betwist u de facturen van uw medecontractant?
  • Kampt u met slechte betalers?
  • Kan u uw facturen moeilijk betalen? Wij staan u graag bij in het kader van een procedure WCO.
  • Wenst u advies bij de redactie van overeenkomsten met uw medecontractant, zelfstandige dienstverleningsovereenkomsten?


Vennootschapsrecht

  • Wenst u een vennootschap op te richten? Wenst u aandelen over te dragen?
  • Wenst advies bij de opmaak van een managementovereenkomst en aandeelhoudersovereenkomsten?
  • Gaat u niet akkoord met een beslissing van de algemene vergadering?
  • Wenst u als minderheidsaandeelhouder uw aandelen te verkopen?
  • Wenst u uw bedrijf te verkopen of over te dragen?


Naar praktijkgebieden