Verzekerings- & aansprakelijkheidsrecht

PSWC Advocaten staat zowel verzekeraars als verzekerden bij bij de afwikkeling van een schadegeval.

Aansprakelijkheidsrecht

Iedereen maakt fouten. Enkel hebben sommige fouten zwaardere gevolgen dan de andere. 

Heb jij schade geleden door een fout van een ander? Of heb jij zelf een fout begaan? Dan staat PSWC Advocaten voor je klaar! We helpen je met problemen inzake:

 

  • contractuele –en buitencontractuele aansprakelijkheid;
  • medische aansprakelijkheid;
  • beroepsaansprakelijkheid

Verzekeringsrecht

Verzekeringen zitten complex in elkaar. Toch kan je er maar beter op rekenen bij schade. Zit je echter met een geschil als verzekerde of verzekeraar? PSWC geeft je advies bij situaties als:

  • Je verzekerde verzweeg essentiële info wanneer de polis werd aangegaan;
  • Je verzekeraar weigert je dekking te verlenen;
  • Je gaat niet akkoord met de uitgekeerde schadevergoeding door de verzekeraar;
  • Heb je hulp nodig om een schadegeval af te handelen?

Schadeafwikkeling

Wij staan U bij de afwikkeling van een schadegeval en zorgen ervoor dat de door U geleden schade op een correcte manier wordt vergoed.

Heb je juridisch advies nodig over de correcte afhandeling van een schadegeval?

PSWC Advocaten schiet je te hulp!

Samen zoeken we naar de juiste oplossing voor je probleem.