Ondernemings- en vennootschapsrecht

Wie onderneemt, heeft succes voor ogen. Ook bij ondernemingen steken juridische vraagstukken de kop op. In het slechtste geval, ga je zelfs kopje onder. Dat is een jammere zaak. Gelukkig beschikt PSWC Advocaten over een curator die je bijstaat in een faillissement. 

Ondernemingsrecht

Een zaak runnen is niet simpel, zeker niet als je problemen ondervindt. Laat je daarom bijstaan door de correcte juridische hulp van PSWC Advocaten bij:

  • betwisting van facturen;
  • problemen met eigen facturen;
  • slechte betalers;
  • overeenkomsten met medecontractanten of zelfstandigen;
  • dienstverleningsovereenkomsten reviseren

Vennootschapsrecht

Ook binnen een vennootschap kan niet steeds alles volgens plan verlopen en kunnen zich allerhande problemen voordoen. Wij staan je als experten in het vennootschapsrecht bij in:

  • de oprichting van een vennootschap;
  • de overdracht van aandelen;
  • advies over managementovereenkomst en aandeelhoudersovereenkomsten;
  • betwisting van een besluit uit de algemene vergadering;
  • verkoop of overdracht van je bedrijf.

Heb je juridisch advies nodig over de correcte afhandeling van een schadegeval?

PSWC Advocaten schiet je te hulp!

Samen zoeken we naar de juiste oplossing voor je probleem.