Burgerlijk recht


Meer info volgt later.

Schadeloosstelling en schadeafwikkeling : zowel voor het slachtoffer als aansprakelijke, bv. na een ongeval.

Naar praktijkgebieden