Bouw- & vastgoedrecht
Bouwrecht

Wij treden op voor alle actoren in het bouwrecht.

 • Bent u aannemer en betaalt uw klant uw factuur niet?
 • Heeft u problemen met uw onderaannemers?
 • Ontvangt u klachten van uw bouwheer?
 • Betaalt de hoofdaannemer niet en wenst u als onderaannemer een rechtstreekse vordering opzichtens de bouwheer in te stellen?
 • Ondervindt u problemen in het kader van overheidsopdrachten?
 • Heeft u hulp nodig bij de redactie van uw aannemingsoveenkomsten?

 • Heeft u problemen met uw aannemer?
 • Lijdt u schade n.a.v. bouwwerken verricht door uw buurman?
 • Heeft u vochtproblemen of last van waterinfiltraties?


Vastgoedrecht


Koop-Verkoop

 • Weigert uw koper het voorschot te betalen?
 • Heeft u  nood aan hulp bij de redactie van een koop – verkoopovereenkomst?
 • Komt uw koper niet opdagen bij het ondertekenen van een notariële akte?

Huur en handelshuur

 • Betaalt uw huurder niet meer?
 • Heeft uw huurder aan uw appartement schade toegebracht?
 • Wenst u uw huurder uit uw appartement te zetten?
 • Heeft u hulp nodig bij de redactie van een huurovereenkomst?

 • Heeft u een contract inzake handelshuur afgesloten en wenst dit op te zeggen of te hernieuwen?
 • Heeft u nood aan hulp bij de redactie van uw handelshuurovereenkomst?

Mede-eigendom en appartementsrecht

 • Moet u als eigenaar van het gelijkvloers bijdragen tot de kosten van de lift?
 • Weigeren uw mede-eigenaars de gemeenschappelijke kosten te betalen?
 • Heeft u als syndicus advies of bijstand nodig?
 • Gaat u niet akkoord met een beslissing van de algemene vergadering?


Naar praktijkgebieden