Alles wat u moet weten over de effectentaks 2.0

Het is zover: vermogende beleggers krijgen dezer dagen van hun bank te horen hoeveel effectentaks ze binnenkort moeten betalen.

Een wake-upcall. Dat is de brief of de mail die duizenden beleggers met een effectenrekening van meer dan 1 miljoen euro ontvangen van hun bank, beursvennootschap of vermogensbeheerder. Het bericht vermeldt de belastbare waarde van de effectenrekening, het bedrag van de effectentaks en de modaliteiten van de betaling.

De in februari ingevoerde effectentaks 2.0 vervangt de eerste taks die het Grondwettelijk Hof in oktober 2019 heeft vernietigd. De hoogste rechtbank had drie bezwaren. Sommige financiële producten waren belastbaar en andere niet, er werd een onderscheid gemaakt tussen effecten op een rekening en effecten op naam, en het was mogelijk de taks te omzeilen door het aantal titularissen van een rekening te verhogen.

Wat zijn de krachtlijnen van de nieuwe effectentaks?

De taks is van toepassing op effectenrekeningen met een waarde van meer dan 1 miljoen euro. De belastbare waarde is de gemiddelde waarde op vier data: 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september. Omdat de taks pas op 26 februari in werking trad, worden in 2021 slechts drie data in aanmerking genomen: 31 maart, 30 juni en 30 september.

 

Wie betaalt de taks?

Niet alleen natuurlijke personen met een effectenrekening moeten effectentaks betalen. In tegenstelling tot bij de vernietigde taks zijn ook ondernemingen, andere rechtspersonen en juridische constructies onderworpen aan de belasting. Maar effectenrekeningen die banken, verzekeraars en beursvennootschappen voor eigen rekening aanhouden, zijn vrijgesteld.

Voor Belgische ingezetenen zijn effectenrekeningen bij Belgische en buitenlandse financiële instellingen belastbaar. Voor niet-ingezetenen zijn effectenrekeningen bij Belgische financiële instellingen belastbaar, tenzij het dubbelbelastingverdrag van hun land met België de bevoegdheid om vermogen te belasten toekent aan de woonstaat.

Het aantal titularissen van de effectenrekening is van geen belang. Als een effectenrekening van 1,5 miljoen euro twee titularissen heeft, is de taks verschuldigd, hoewel elk van de titularissen maar 750.000 euro bezit.