Verzekerings- & aansprakelijkheidsrecht 


Aansprakelijkheid

 • Heeft u schade geleden door de onzorgvuldigheid of fout van een ander?
 • Heeft u schade toegebracht aan iemand anders? Of beweert iemand dat u schade aan hem of haar toegebracht hebt?
 • Heeft uw hond iemand gebeten?
 • Heeft uw kind of een persoon waarover u leiding en toezicht had schade veroorzaakt?
 • Bent u gestruikeld over een losliggende straatsteen?
 • Heeft u schade geleden door een gebrek in een zaak?

Verzekeringsrecht

Wij treden zowel op voor verzekeraars als verzekerden

 • Heeft u hulp nodig bij de afhandeling van een schadegeval?
 • Bent u de mening toegedaan dat u geen dekking dient te verlenen?
 • Verzweeg u verzekerde essentiële informatie bij het afsluiten van de polis?
 • Wenst u regres uit te oefenen?

 • Weigert uw verzekeraar u dekking te verlenen?
 • Heeft u bijstand nodig bij de interpretatie van uw polis?
 • Bent  u niet akkoord met de schadevergoeding die uw verzekeraar u wilt uitkeren?
 • Vordert uw verzekeraar een schadevergoeding van u terug?

Schadeafwikkeling

PSWC heeft uitgebreide ervaring en expertise in de afwikkeling van lichte en zeer ernstige schadegevallen.

 • Bent u slachtoffer van een ongeval en heeft u ernstige schade opgelopen die u in geld berekend wenst te zien?
 • Bent u aansprakelijk voor een ongeval en wordt u aangesproken schade te betalen?
 • Heeft u hulp nodig bij de onderhandeling over de schadevergoeding?
 • Heeft u hulp nodig in het kader van een minnelijke medische expertise?
 • Gaat u niet akkoord met de voorgestelde schadevergoeding?


Naar praktijkgebieden